Dernek ve Vakıflara İlişkin Davalar

-Derneklerin kuruluşuna ilişkin idari işlemler, danışmanlık hizmeti,
-Vakıfların kuruluşuna ilişkin idari işlemler, danışmanlık hizmeti,
-Dernek ve vakfın organlarına karşı açılacak hukuki ve cezai işlemlere karşı vekil ve danışmanlık hizmeti,
-Dernek ve vakıf mallarının yönetimi, tasfiyesi, alıkoyma v.b. davalarda vekil ve danışmanlık hizmeti.