Eşya Hukuku

-Tespit davaları,
-Müdahalenin men?i davaları,
-Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası,
-Ortaklığın giderilmesi davaları,
-Gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Cebri tescil davaları,
-Geçit hakkı kurulması davası,
-Şufa (önalım) davaları,
-Ecrimisil davaları,
-Tapu iptal davaları,
-Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,
-Sigorta Hukuku.