İş Hukuku

a) Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmeleri,
b) İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar,
c) Sigortalının tespiti davası.