A.İ.H.M Karar Arama   Kanunlar
Adalet Bakanlığı   Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
Anayasa Mahkemesi Kararları   Resmi Gazete
Bağ-kur Kanunu   Sermaye Piyasası Kanunu
Bankacılık Kanunu   Sosyal Sigortalar G. Sağlık Sigortası Kanunu
Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi   Sosyal Sigortalar Kanunu
Belediye Kanunu   T.C. ANAYASASI
Bilgi Edinme Kanunu   T.C. Kimlik Numarası Sorgulama
Borçlar Kanunu   Türk Medeni Kanunu
Ceza Hukuku Bilgi Bankası   Türk Ticaret Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)   Türk Vatandaşlığı Kanunu
Ceza ve Güv. Tedbirlerinin İnfazı Hk. Kanun   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Ceza ve İnfaz Kurumları   Uluslararası Sözleşmeler
Danıştay Bilgi Bankası Karar Erişim   Uyap Ulusal Yargı Ağı – Avukat Girişi
Devlet Memurları Kanunu   Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
Hukuk Sözlüğü   Vergi Numarası Sorgulama
İcra İflas Kanunu   Yabancıların Çalışma İzinleri hk. Kanun
İnsan Hakları Bilgi Bankası   Yargıtay Daireleri İş Bölümü
İş Kanunu   Yargıtay Dosya Sorgu
Kamu İhale Kanunu   Yargıtay Emsal Arama
Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu