Miras Hukuku

-Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek, miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası,
-Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali),
-Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları,
-Terekenin taksimi davası,
-Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları,
-Miras sözleşmesinden doğan davalar,
-Tenkis davası,
-Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası,
-Miras sebebiyle istihkak davası,
-Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası,
-Mirasın reddine dair davalar.