Şirketler Hukuku

– Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması,
– Şirket Kuruluşları,
– Ortaklıklar,
– Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri,
– Rekabet Hukuku,
– İcra ve İflas Hukuku,
– Ticaret Hukuku,
– Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku.