Tazminat ve Alacak Davaları

-Haksız fillerden doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
-Alacak davaları,