Vergi ve İdare Hukuku

– İdari başvuru,
– İdareye karsı açılacak tazminat davaları,
– İdari işlemlere karşı iptal davaları,
– İdari işlemlerin yürütlmesinin durdurulması istemleri,
– Kamulaştırma davaları,
– Vergi mahkemelerinde her türlü davanın takibi.